De aanleiding tot deze pagina.

In 1963 ben ik als dienstplichtig militair betrokken geweest bij het vervoer van de "troepen" naar het toenmalige oefengebied bij "La Courtine" in Frankrijk. Over deze periode - voor mij van ongeveer april tot en met oktober 1963 - probeer ik een en ander vast te leggen. Ik heb gemerkt dat er over dit onderwerp weinig bekend is en dat er eveneens op Internet weinig tot niets over te vinden is. Naast mijn eigen verhaal (en foto's), maak ik gebruik van informatie welke mij ter beschikking is gesteld door het Ministerie van Defensie, sectie Militaire Geschiedenis van de Koninklijke Landmacht. Waarvoor mijn dank!
Die informatie beschrijft de "Geschiedenis van 1 Divisie '7 December' 1946 - 1996", auteurs Martin Elands, Richard van Gils en Ben Schoenmaker.

Op 9 juni 2001 werd in het bijzijn van de Franse President en duizenden belangstellenden herdacht dat het legerkamp La Courtine 100 jaar bestond.

In mijn functie als radiotelegrafist maakte ik deel uit van het 108e Verbindingsbedieningsbataljon - Radiocompagnie - gelegerd op de legerplaats de Wittenberg (Stroe). Mijn opleiding tot radiotelegrafist (6 maanden) heb ik gevolgd in Ede. Overigens, voor wat betreft het praktijkdeel seinen en opnemen een overbodige periode voor mij, want ik was reeds Radio-Officier ter Koopvaardij....

Deze pagina is te vinden mbv. de hierna genoemde zoekmachines.

Copyright © 2000, www.lacourtine.com